Copyright © 2009 - 2014 by AR design  All Rights reserved

Návrh a design interiéru

Ak sa neviete rozhodnúť ako

má vyzerať Váš nový interiér,

Ste na správnom mieste

Komplexné služby

Individuálny prístup

Váš interiér Vám zariadim

takpovediac na kľúč ...

od návrhu interiéru,

vizualizácie, cez rozpočet,

výber zariadenia,

zabezpečenia dodávky tovaru

až po dohľad nad samotnou

realizáciou.

Pri svojej práci pristupujem ku

každému klientovi individuálne

a snažím sa zohľadniť jeho

predstavy a potreby . Len tak

môže vzniknúť priestor, ktorý

bude vyhovovať jeho

potrebám a zároveň pôsobiť

esteticky.

...len tak vznikne naozaj

"domov"

Prečo interiérový architekt ...

Väčšina ľudí akceptuje investíciu potrebnú na kúpu nehnuteľnosti alebo na jej stavbu ale potom príde na rad interiér a začne sa šetriť ...
lenže len premyslene navrhnutý interiér, v ktorom sú použité kvalitné materiály, vytvorí z Vašej nehnuteľnosti skutočný domov, kam sa
budete radi vracať unavení z práce a kde nájdete prostredie vhodné na relaxáciu...
aby Váš domov všetky tieto predpoklady spĺňal potrebujete niekoho, kto má prehľad o sortimente na našom trhu, patričné estetické
cítenie, niekoho kto dokáže vymyslieť dispozičné riešenie, ktoré bude vyhovovať Vašim potrebám...

jednoducho potrebujete návrh interiéru

návrh interiéru  architektúra  design

Návrh interiéru - postup


1.Návrh interiéru - prípravná fáza

- analýza vstupných údajov a požiadaviek, obhliadka riešeného priestoru, podrobné domeranie riešených priestorov a doplnenie podkladov potrebných pre návrh interiéru

2.Návrh interiéru - vizualizácia

-vypracovanie vizualizácie interiéru s rozmiestnením nábytku, svietidiel a doplnkov . Výber vhodných materiálov a farebného riešenia návrhu interiéru

3.Návrh interiéru - výber

-výber konkrétnych interiérových prvkov, zabezpečenie dodávateľov a výroby atypických prvkov interiéru . Vyhodnotenie cenových ponúk od dodávateľov

4.Návrh interiéru - realizácia interiéru

- dohľad architekta nad dodržiavaním architektonickej koncepcie návrhu interiéru

návrh interiéru byt Bratislava
Kontakt :  0907 234 891